Als je hard aan het werk bent om je passie om te zetten in werkende oplossingen, is het mooi als dat wordt (h)erkend binnen de markt. Prachtig dus om te zien dat TOBLOCKCHAIN is opgenomen in het eerste ‘Blockchain ecosysteem 2018 – Nederland’ overzicht dat is opgesteld door Berenschot.

Kansrijke blockchaintoepassingen binnen Groen en Gezond in Utrecht

De inventarisatie van Berenschot is gedaan in het kader van een onderzoek dat het bedrijf heeft gedaan voor de Economic Board Utrecht (EBU). In dat onderzoek zijn kansrijke blockchainproposities in de domeinen Groen en Gezond in de regio Utrecht geïnventariseerd. Onderdeel van het onderzoek was het in kaart brengen van het blockchain ecosysteem in Nederland.

Opzet van het Blockchain Ecosysteem

U kunt de Blockchain Ecosysteem kaart hier downloaden. Aan de linkerzijde van de kaart vindt u alle partijen die blockchainproducten en -diensten aanbieden. Daarbij is een onder andere onderscheid gemaakt tussen incubators, startups, ontwikkelaars, juridische adviseurs en organisatieadviseurs. De grens daartussen is uiteraard niet altijd helder. TOBLOCKCHAIN is een startup op blockchain gebied, maar is vanwege de sterke ontwikkelfocus opgenomen onder de ontwikkelaars. Aan de rechterkant van de kaart vindt u partijen die actief zijn om blockchain in de praktijk toe te passen. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, zorg- en energiepartijen, al zijn in alle markten innovatieve partijen actief met potentiële blockchain toepassingen.

Meer weten over onze rol in het Blockchain Ecosysteem?

TOBLOCKCHAIN ontwikkelt een eigen platform – PowerToShare – en verschillende concrete blockchain applicaties. Voor zowel de energiemarkt als andere sectoren. Naast eigen productontwikkeling leveren we advies- en development diensten. Ook geven we blockchain trainingen aan het bedrijfsleven. Meer weten? Mail of bel ons.