In de afgelopen maanden hebben we onze PowerToShare oplossing geïmplementeerd in een veeleisende blockchain demo proefomgeving. In het kader van het project “Blockchain Energie Rotterdam” hebben we op het terrein van The Green Village van de TU Delft verschillende energiesystemen binnen een smart grid aangesloten op onze blockchain. Het is een van de eerste end-to-end werkende energie blockchain implementaties in Nederland.

Uitgebreide mogelijkheden binnen onze blockchain demo

Overview of The Green Village waar de blockchain demo is gerealiseerdOnder andere een woning, een waterstofauto, een office omgeving, een solar parking en een energieopslag maken deel uit van deze demonstratieomgeving. Binnen het project zijn meerdere blockchain energie applicaties ontwikkeld. Hiermee kunnen gebruikers onder andere de toegang tot hun persoonlijke gegevens en energiedata veilig en effectief beheren. Ook kan men de eigen duurzame energiebronnen in het netwerk registreren, wordt de duurzame oorsprong van energie gegarandeerd en heeft men constant inzicht in het eigen energieprofiel. Daarbij is de gebruiker steeds in staat de eigen energievoorkeuren en -flexibiliteit direct in de blockchain in te stellen. Ook de technische integratie van de blockchain demo met smartmeters en andere systemen is binnen het project uitgevoerd. In een aparte blog komen we nog uitgebreid terug op de technische installaties van deze demo.

Demonstratie sessies op The Green Village

De komende periode zal TOBLOCKCHAIN regelmatig gasten ontvangen op het terrein van The Green Village. Op 12 april komt bijvoorbeeld een EU delegatie bij The Green Village op bezoek. Bij de demonstraties geven we een korte inleiding in de opzet van de energie blockchain oplossing. Ook krijgt men een tour over het Green Village terrein en demonstreren we de werkende blockchain applicaties. We bieden ook een ‘kijkje onder de blockchain motorkap’. Uiteraard ruimen we altijd tijd in om na te praten en van gedachten te wisselen over nut en noodzaak van blockchain technologie voor de aankomende decentrale en duurzame energiemarkt. Het is voor ons bij uitstek de gelegenheid om input te krijgen voor de eisen en wensen met betrekking tot de volgende fase richting commerciële uitrol.

Meer weten over onze energy blockchain demo?

Meer weten over de ontwikkelde PowerToShare blockchain oplossing en de demo mogelijkheden? Stuur een bericht via de contactpagina en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Categories: Power to Share