Recent realiseerde TOBLOCKCHAIN een eerste live energie blockchain demonstratie binnen de Green Village test omgeving van de TU Delft. In deze blockchain demo koppelden we binnen een smart grid onder andere zonnepanelen, energie neutrale woningen, elektrische voertuigen en grid feeders. Alle aangesloten apparaten kunnen via onze energie blockchain near real-time energiedata uitwisselen. Deze data kunnen vervolgens worden gebruikt voor slimme diensten op het gebied van energie uitwisseling en het balanceren van het energienetwerk.

Onze PowerToShare live energie blockchain demo

De huidige energienetwerken en informatiesystemen zijn niet voorbereid op de energietransitie. Ze zijn destijds ontwikkeld voor het centrale top-down model waarin enorme energiecentrales energie opwekken die vervolgens via een distributienetwerk naar de eindklanten wordt getransporteerd. De dienstverlening wordt verzorgd door energieleveranciers via vaste, langlopende contracten met hun eindafnemers.

Naarmate de energietransitie verder vorm krijgt, zal de energieopwekking steeds meer decentraal plaatsvinden. Bijvoorbeeld door zon- en windparken. Die kunnen een grootschalig karakter hebben maar we zullen ook steeds meer kleinschalige zon- en windinitiatieven zien. En dan hebben we het nog niet eens over de talloze particulieren die zonnepanelen op hun eigen dak installeren. Deze decentrale opwekking maakt het mogelijk dat partijen ook onderling gaan afspreken wie er energie aan wie levert. Klanten kunnen er zelf voor kiezen energie af te nemen van lokale groene opwekkers. Bovendien kunnen we door een goede onderlinge afstemming ervoor zorgen dat energie opwekking en verbruik lokaal zo goed mogelijk in balans worden gebracht. Bijvoorbeeld door onze wasmachine thuis te laten draaien als de zon volop op de daken schijnt.

Dit vraagt om een informatie uitwisseling binnen energienetwerken die compleet anders is georganiseerd dan vandaag de dag. Een slimme dataoplossing waarmee alle deelnemers in de energiemarkt op een snelle en betrouwbare manier informatie over energieopwekking en verbruik kunnen uitwisselen. Tot op de minuut of de kWh nauwkeurig. Zodat de eerder genoemde wasmachine inderdaad met behulp van informatie uit de grid zelfstandig kan besluiten wanneer het wasprogramma kan starten.

PowerToShare Energie blockchain oplossing in de Green Village

Dit is exact waar we met onze PowerToShare Energie blockchain aan werken. We hebben recent de eerste demo installatie geïmplementeerd op de Green Village testomgeving van de TU Delft. We zijn erin geslaagd om verschillende – technisch complexe – energiesystemen aan te sluiten. Energie neutrale huizen met zonnepanelen uiteraard, maar ook een batterijopslag en een elektrische auto die in geparkeerde toestand als tijdelijke energiebron kan fungeren.

Bovenop dit energie blockchain framework kunnen meerdere applicaties worden gerealiseerd. Applicaties om energiebronnen te verifiëren (is groen werkelijk groen?), applicaties om inzicht in het energieverbruik te krijgen en applicaties om energie peer-to-peer te delen of te verhandelen. In de energie blockchain demo tonen we een aantal van deze applicaties.

Meer weten over deze blockchain demonstratie?

Inmiddels is onze blockchain demo druk bezocht. We hebben meerdere lokale overheden op bezoek gehad, 8 energieleveranciers uit vier landen, een telecombedrijf, EU parlementsleden en adviesbureaus op het gebied van energie en duurzaamheid.

Geïnteresseerd om hier meer over te weten? Check onze uitgebreide blog met een volledige beschrijving van de energy blockchain demo. Inclusief uitleg over alle via een IoT oplossing aangesloten energiesystemen op de Green Village. Interesse om de demonstratie zelf te zien? Neem dan direct contact met ons op.